wie vraagt, weet meer

Veelgestelde vragen

Hoe schrijf ik me in?

Aanmelden als werkzoekende kan eenvoudig via deze website. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op en bespreken de mogelijkheden. 
Inschrijven kan alleen bij een van onze vestigingen. Let op: neem wel een geldig identiteitsbewijs mee. Dat is wettelijk verplicht. Neem altijd wel eerst even telefonisch contact op voordat je langskomt voor een inschrijving.

Wat moet ik meenemen als ik mij kom inschrijven?

Om je in te schrijven moet je een geldig identiteitsbewijs meenemen. Dit is een paspoort of identiteitskaart. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs. Neem ook je BSN/sofinummer en een bankrekeningnummer mee.

Wat is opvolgend werkgeverschap?

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als je dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht op dezelfde werkplek, maar krachtens een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever. Indien je voor een andere opvolgend werkgever uitzendwerk gaat verrichten, dan dient voor de aanvang van de uitzendovereenkomst door deze opvolgend werkgever een keuze gemaakt te worden tussen toepasselijkheid van het periode- en ketensysteem en het fasensysteem volgens de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten. Verzuimt de werkgever een keuze te maken dan wordt de opvolgend werkgever geacht gekozen te hebben voor de toepasselijkheid van het fasensysteem volgens de CAO.

Wanneer krijg ik mijn loonstrook?

Deze ontvang je per email, per post of je kunt ze afhalen bij één van onze vestigingen. Jouw voorkeur geef je door bij inschrijving.

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

Werk je per week of per vier weken periode dan wordt het salaris de eerst opvolgende week aan het einde van de periode betaald op de donderdag.

Krijg ik pensioen?

Er is een pensioenregeling die voorziet in opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 21 jaar en ouder. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitzendkrachten die werkzaam zijn in week 26 tot week 78 binnen het fasensysteem (BasisPensioenregeling) en uitzendkrachten die de eerste 78 weken binnen het fasensysteem reeds doorlopen hebben of een uitzendovereenkomst volgens het periode- en ketensysteem zijn aangegaan (PlusPensioenregeling).

Hoeveel vakantiedagen bouw ik op?

Je hebt bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16,00 uur vakantie of een evenredig deel daarvan, indien er niet een volledige werkmaand is gewerkt.

Heb ik recht op pauze?

Je hebt recht op pauze met inachtneming van de arbeids- en rusttijdenwet. De arbeids- en rusttijden van de uitzendkrachten zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever gebruikelijke arbeids- en rusttijden.

Bij wie moet ik mij ziekmelden?

Je bent verplicht om op de eerste verzuimdag wegens ziekte of ongeval, in ieder geval vóór 09.00 uur, daarvan melding te doen onder opgave van het juiste verpleegadres aan de Get Work alsmede aan de opdrachtgever.

Hoe meld ik mij beter?

Meld je voor 09.00 uur beter bij jouw Get Work vestiging en daarnaast dien je je ook bij FlexCom4 beter te melden: 024 374 1666.

Houd je BSN (sofinummer) bij de hand. 

Wat gebeurt er als ik na 09.00 uur bel?

Meld je je na 09.00 uur ziek, dan wordt jouw melding pas de volgende dag in behandeling genomen. Dit kost je een extra wachtdag en je hebt deze dag geen recht het op ziektegeld of doorbetaling van je loon.

Vanaf welke leeftijd mag ik werken?

Je mag bij Get Work werken vanaf 15 jaar. De aard van de werkzaamheden is wel gebonden aan bepaalde voorwaarden. Hierover kan Get Work je meer vertellen.

Wanneer krijg ik mijn opgebouwde reserveringen uitbetaald als ik uit dienst ga?

Als je stopt met werken bij Get Work dan worden je reserveringen na 6 weken automatisch uitbetaald.

Welke CAO hanteert Get Work?

Als NBBU-uitzendorganisatie werkt Get Work met de NBBU CAO. Dit is de meest flexibele cao voor uitzendkrachten. Zo hanteert de NBBU-cao vanaf de eerste dag hetzelfde loon voor vaste medewerkers en uitzendkrachten, om ongelijkheid op de werkvloer tegen te gaan.

Hoe geef ik mijn gewerkte uren door?

Afhankelijk van de gemaakte afspraken met de opdrachtgever lever je jouw uren wekelijks digitaal of op papier aan. Zorg er altijd voor dat de opdrachtgver akkoord heeft gegeven middels een handtekening of accordering, anders kunnen wij jou niet uitbetalen.

Digitaal aanleveren van de uren gaat via getwork.flexportal.nl Bij het tekenen van jouw uitzendovereenkomst ontvang je ook de instructies om in te loggen.